Nesterova Svetlana Viktorovna

  Персональные данные

  Nesterova Svetlana Viktorovna
  Гостевое
  Doktorandin
  Literaturwissenschaft
  Tomsk
  Tomsker P?dagogische Universit?t (Tomskij pedagogiceskij universitet)Lehrstuhl f?r russische und ausl?ndische Literatur
  Doktorandin
  Ul. Karpova 1 – 62634028 TomskTel.: 3822-420206
  ...

  Академическая карьера

  Arbeit am Dissertationsthema „Goethes Lyrik und die Dichter des Silbernen Zeitalters“

  Список публикаций и участие в конференциях

  1. Gete v vosprijatii i perevodach poetov Serebrjanogo veka / Goethe in der Rezeption und den ?bersetzungen der Dichter des Silbernen Zeitalters. In: Kommunikativnye aspekty jazyka i kul?tury: Sbornik statej i tezisov II Mezvuzovskoj naucno-prakticeskoj konferencii studentov, aspirantov i molodych ucenych. Tomsk, 2002. S. 81-83.
  2. „Nocnaja pesn? strannika“ Gete v perevode V. Brjusova / „Wanderers Nachtlied“ von Goethe in V. Brjusovs ?bersetzung. In: Molodez?, nauka i obrazovanie: problemy i perspektivy: Materialy V mezvuzovskoj konferencii studentov, aspirantov i molodych ucenych. Tomsk, 2002. (im Druck)
  3. Marina Cvetaeva (Tsvetaeva) i Gete / Marina Cvetaeva (Tsvetaeva) und Goethe. In: Russkaja literature v sovremennom kul?turnom prostranstve: Materialy jubilejnych konferencij, posvjascennych 100-letiju Tomskogo gosudarstvennogo pedagogiceskogo universiteta. Tomsk, 2002. ( im Druck).
  4. Poeticeskie perevody Mariny Cvetaevoj (Tsvetaevoj) s nemeckogo / Die poetischen ?bersetzungen Marina Cvetaevas (Tsvetaevas) aus dem Deutschen. In: Izvestija Tomskogo politechniceskogo universiteta: Tematiceskij vypusk: Jazyk i mezkul?turnaja kommunikacija: teoreticeskie i prikladnye aspekty. Tomsk, 2003. (im Druck)
  © 2022 | Российский Союз Германистов. Создание сайта - Евгения Козловская.